Các loại sản phẩm khắc chữ hoặc hình ảnh như : Bút viết, thủy tinh, kim loại, nhẫn cưới, .....

Nghệ nhân Tiến Dũng có thể khắc chữ, khắc hình nghệ thuật lên hầu hết các sản phẩm cứng với giá trị nghệ thuật thủ công cao.