ĐIêu khắc Phật Bà ngồi cuốn rồng cỡi mây

Nhất Như Quán Âm:Quán Thế Âm Bồ tát cưỡi mây bay trong hư không chinh phục lôi điện sấm sét. Phẩm Phổ Môn chép: “mây sấm nổ sét đánh, tuông giá xối mưa xuống, do sức niệm Quán Âm, liền đặng tiêu tan cả”. Nhất như có nghĩa là bất nhị, bất dị; Bất Nhị Bất Dị là Chơn Như. Chơn Như là sự sự vô ngại biến mãn khắp pháp giới. Quán Âm diệu trí lực chính là pháp quán Nhất Như. Uy Đức Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ tát có đầy đủ uy đức để chiết phục và hộ trì chúng sanh. Trong phẩm Phổ Môn có đoạn: “người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đặng độ thoát, Ngài liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó thuyết pháp”. Thiên Đại Tướng Quân có đầy đủ uy đức nên được gọi là Uy Đức Quán Âm. Hình tượng của Ngài là tay trái cầm kim cang xử biểu hiện uy thế để chiết phục tâm cang cường của chúng sanh, tay phải cầm hoa sen ngồi trên bệ đá. Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng rồng. Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát; Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh.

ĐIêu khắc Phật Bà ngồi cuốn rồng cỡi mây

  • Giá bán:Liên hệ

Trong Phật giáo, Phật bà Quan âm là vị Phật chuyên cứu hoá chúng sinh lầm than, phổ độ khắp chúng sinh bằng giáo lý nhà Phật. Người đi khắp nhân gian, lắng nghe mọi khổ đau của chúng sinh, cứu vớt họ khỏi ba đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Trong Phong Thuỷ, hình ảnh Phật Bà Quan âm tượng trưng cho điềm lành, lòng nhân từ vị tha, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ác.

Đeo mặt Phật bà Quan âm - vị Bồ tát cứu khổ cứu nạn sẽ vững tâm hơn, gặp nhiều may mắn, bình an như được Quan Thế Âm phù trợ, giúp vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống. Mặt Phật bà Quan âm còn giúp người nam, người  đeo nó điềm tĩnh, cư xử không nóng vội, lấy dĩ hòa vi quý làm chuẩn mực như tâm tính của Phật bà vậy.

Có một số người thắc mắc rằng tại sao một số sản phẩm phong thủy mặt phật bà quan âm lại chỉ có dây chuyền mà lại không có vòng tay hay nhẫn. Bài viết này sẽ lí giải cho các bạn về những thắc mắc đó.

Phật bà quan âm từ xưa đến nay được con người thờ cúng rất thành kính. Đối với Phật giáo, phật bà quan âm luôn là là một vị phật chuyên đi cứu hóa chúng sinh lầm than, đem phật pháp tu hành phổ độ khắp nhân gian. Hình tượng mặt phật bà quan âm là trên tay mang một bình cam lộ và một nhành dương liễu, tọa đài trên sen vàng.

Cũng theo quan niệm của phật giáo, phật bà quan âm là người thương yêu tất cả chúng sinh, luôn nhẫn nhịn chịu sự ủy nhục của người khác, cấp nhận điều người khác vu oan mà không có oán thù, nhưng vẫn thông cảm và tha thứ, bao dung.

Do đó người luôn mang theo bên mình, hình ảnh phật bà quan âm sẽ mang lại điềm lành, lòng từ bi,bác ái, hướng thiện, hướng phật, hóa hung khí, giải trừ tai ách cho gia chủ.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha